niedziela, 21 listopada 2010

Wybrane z tygodnia 7 | Chosen from the week 7

Cotygodniowa porcja linków - jak zwykle do czegoś fajnego lub użytecznego, przynajmniej dla mnie. Jako pierwszy link do strony prezentującej mundury napoleońskie i ich barwy - z podziałem na jednostki, stopnie, itd., itp. Co prawda nie ma grafik do wszystkich jednostek, jednak jest ich i tak bardzo dużo, są czytelne i stanowią nieocenione źródło pomocy przy malowaniu figurek z tego okresu.

Drugi link prowadzi do strony o modelarstwie kolejowym - warto jednak zapoznać się z artykułami w dziale "how to" - ŚWIETNE poradniki dotyczące budowania realistycznych modeli terenu... Modele budynków wyglądają tak, że można je pomylić z prawdziwymi. Na trop tej strony wpadł AWu z forum Strategie. (Zdjęcie towarzyszące notce pochodzi właśnie z tej strony).
A na deser coś do oglądania - armia Vampire Counts pomalowana przez Curse of Beers. Świetne efekty, doskonały klimat... Zdecydowanie warte poświęcenia chwili czasu.

Weekly wargaming links leading to something cool or just useful - for myself at least. As a first link to a webpage with napoleonic uniforms - divided by nationality, units, ranks, etc. Some units are missing but existing ones are done very well, with clean and very precise drawings and they are immensely helpful while painting miniatures from this fascinating period.
Second link will take us to a railroad modelling site - "How tos" presented there are top notch quality, very realistic and very good looking - to a point where it is really hard to tell if the picture shows model or real building. Link thanks to AWu from Strategie forum. (Picture next to this note is taken from this site).
And something to look at for dessert - Vampire Counts army painted by Curse of Beers. Great lightning effects, very inspirational look. Definitely worth to spend some time admiring it.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.