środa, 9 października 2013

Rozmowa z... firmą Tereny do gier | Conversation with... Terrains4games company

Firma Tereny do gier jest producentem akcesoriów terenowych do gier bitewnych w skalach 28 mm i 15 mm, świadczy także usługi odlewnicze dla innych producentów. Okazją do przeprowadzenia tego swoistego wywiadu było wydanie pierwszych czterech zestawów w nowej serii modeli pojazdów pancernych w skali 15 mm.

Terrains4games company is a manufacturer of terrain accessories for wargames in 28 mm and 15 mm scale and provides casting service for other companies too. Few days ago Terrain4games has launched its first 15 mm scale models of armoured vehicles and I think this is good reason to pass some questions from players...

- Skąd w ogóle wziął się pomysł wydania serii pojazdów żywicznych z tego okresu? Na rynku są duzi producenci, tacy jak Battlefront, Zvezda czy Plastic Soldier Company?
- Produkcja modeli broni pancernej nie jest dla nas celem samym w sobie, to część szerszego planu, w którym mieszczą się nowe makiety, modularny system budynków w skali 15 mm oraz docelowo - własny system bitewny.

- How did you came up with a idea of releasing range of the resin vehicles from the WW2? There are big manufacturers producing this kind of vehicles already, like Battlefront, Zvezda or Plastic Soldier Company? 
- Resin models of armoured vehicles are not the end for us. This is part of the bigger plan - new terrain accessories, system of modular buildings in 15 mm scale and - as a final goal - our own wargame.

- Jak nowe modele wyglądają skalowo - prawdziwa 1:100 czy są do czegoś skalowane (15mm). (Pytanie: AWu)
- 1:100.

- What is the true scale of the models? Is it 1:100 or are they 15 mm? (Question: AWu)
- 1:100.

- Co decyduje o dziwnym doborze modeli - co by nie mówić, aż do zakończenia wojny Firefly nie jest modelem szeroko rozpowszechnionym. Hetzer - jeszcze rozumiem, łapie się na Powstanie Warszawskie, Jagdpanther to ładny ale niszowy sprzęt. Tylko T-34/85 można zaliczyć do kategorii sprzętu podstawowego, biorącego udział w masie konfliktów powojennych. Pytam więc o logikę doboru i kolejność wydawania modeli? (Pytanie: AWu)
- Pierwsza seria początkowo miała liczyć dziesięć pojazdów,  postanowiliśmy jednak zmniejszyć liczbę modeli do pięciu. Jeden model poległ w produkcji, zostały cztery. Modele reprezentują różne kategorie. T-34/85 to tzw. czołg podstawowy, którego gracze potrzebują w dużej liczbie. Jagdpanther to model pojazdu większego i elitarnego. Hetzer jest miłą alternatywą dla StuG-ów. Sherman Firefly został opracowany jako czołg dla Brytyjczyków czy Polaków, mogący nawiązać walkę z Panzerami V wzwyż. Oczywiście, moglibyśmy wydać same czołgi podstawowe - Sherman, PzKpfw IV, T-34/85, i - na przykład - Cromwella. Istnieje jednak szansa, że czołgi podstawowe każdy gracz posiada już w dużej liczbie. Chcieliśmy sprawdzić reakcje graczy na nowy produkt na rynku - czy zapotrzebowanie będzie większe na droższe modele (Jagdpanther), czy też większą popularnością będą cieszyły się czołgi podstawowe w rodzaju T-34/85.

- What is a logic behind strange choice of models - Sherman Firefly was hardly widespread till the end of the war. Hetzer - ok, I got it, it took part in the Warsaw Uprising, Jagdpanther is nice but not widespread tank destroyer. Only T-34/85 may be counted as basic vehicle, which may be used in many conflicts after the World War Two too. So, my question is - why these vehicles? (Question: AWu)
- We thought about releasing ten models first but then decided to limit first wave to just five. One of the models didn't make it through the first works so we were left with four. Models represent different categories. T-34/85 is main tank, always needed in large numbers by players. Jagdpanther is a bigger, more "elite" kind of vehicle. Hetzer is a nice alternative for StuGs. Sherman Firefly was launched as a British or Polish tank able to effectively counter German PzKpfw Vs tanks. We could, of course, launch just main tanks - Sherman, PzKpfw IV, T-34/85 and, let's say, Cromwell. But there is a huge chance that most players already own large numbers of such tanks. Additionally, we want to check players' opinions. Will bigger and more expensive models (like Jagdpanther) be popular, or maybe main tanks, like T-34/85 will be the way to go.

- Czy będzie sprzęt tylko z czasów II wojny światowej, czy też planowany jest także sprzęt późniejszy, np. pojazdy LWP? (Pytanie: AWu)
- Z zainteresowaniem przyglądamy się wzrastającej wśród graczy popularności konfliktów po II wojnie światowej, maszyny z okresu Zimnej Wojny to, obecnie, w większości biała plama w skali  15mm. Zobaczymy.

- Do You plan to release just WW2 related models or maybe some vehicles from later years too, for example vehicles of Polish People's Army? (Pytanie: AWu)
- We are closely following wargamers' interests and rising popularity of post World War Two conflicts is known to us. Vehicles from Cold War era aren't popular amongst producers of 15 mm scale kits, with some notable exceptions. We will see how the things will turn out.

- Czy firma zamierza ograniczać się jedynie do sprzętu pancernego? (Pytanie: fanir)
- Nie, produkujemy coraz więcej makiet w skali  15 mm, wprowadzimy także akcesoria i figurki w tej skali.

- Will company limit itself just to the models of armoured vehicles? (Question: fanir)
- No, we are making more and more 15 mm scale terrain accessories and we will start producing accessories and miniatures in this scale soon too.

- Jakie inne modele są w planach firmy? (Pytanie: fanir)
- PzKpfw IV, PzKpfw V, PzKpfw VI, KW-1, KW-2, PzKpfw 38(t), Sherman - te są już opracowane. Później zapewne modele transporterów SdKfz 251, StuGi, ISy, drobnoustrojstwa w rodzaju jeepów i carrierów. 

- What other vehicles may we expect soon? (Question: fanir)
- PzKpfw IV, PzKpfw V, PzKpfw VI, KV-1, KV-2, PzKpfw 38(t), Sherman - these models are ready. We will make SdKfz 251, some StuGs, IS series tanks and small vehicles like jeeps and carriers later too.

- Czy modele będą wydawane według jakiegoś określonego schematu, czy też będą to losowo wybrane pojazdy z całej wojny? (Pytanie: fanir)
- Wybieramy modele z okresu całej wojny, ale dominuje okres określany wśród graczy jako "Late".

- Will models be released according to some schedule or it is just a random list containing vehicles from whole World War Two? (Question: fanir)
- We choose models of vehicles from the whole period of WW2 but "Late War" will dominate certainly.

- Czy planowane jest wyprodukowanie akcesoriów terenowych pokazujących czołgi w pozycjach "hull down"? (Pytanie: vonGottschall)
- Tak.

- Are you planning any "hull down" terrain for the tanks? (Question: vonGottschall)
- Yes.

- Chętnie zobaczyłbym gotowe podstawki piechoty, symulujące teren zalesiony, z wklęsłymi miejscami do wstawienia figurek piechoty z Battlefrontu lub innych firm. Dotyczy to także zarośli, terenów skalistych. Byłoby to przydatne dla ludzi tworzących armie działające w konkretnym terenie, np. Normandii, Sycylii, Ardenach, itp. Czy jest szansa na coś takiego? (Pytanie: vonGottschall)
- Nie myśleliśmy o tym wcześniej, ale pomysł jest ciekawy, do przemyślenia.

- I would love to see pre-made stands for infantry that reflect wooded terrain (these would have indentations for infantry miniatures). Same thing for hedgerow terrain or for rocky/mountainous areas. This would aid those of us looking to have armies for specific theaters, such as Normandy, Sicily, Ardennes, etc. (Question: vonGottschall)
- We didn't think about such stands but this is something to think over. Interesting idea certainly.

- Czy planowane jest wydanie zestawu dodatków/akcesoriów do czołgów dostosowanego dla każdej narodowości? Czy planowane są ewentualne zestawy dodatkowego "opancerzenia", takie jak używane przez Amerykanów na shermanach - cegły, dodatkowe płyty metalu, worki z piaskiem, itp? (Pytanie: vonGottschall)
- Tak, chcemy wprowadzić  zestawy waloryzujące nasze modele. Na pierwszy ogień pójdą dowódcy wyglądający z wież. Potem pojawią się wszelkiej maści improwizowane pancerze - od gąsienic i worków z piaskiem, do wszelakich innych klamotów wożonych na pancerzach.

- Are you planning any stowage/accessories for tanks specific to each nationality? Also, are you planning any ad hoc armor supplements, such as when Americans added to their Sherman tanks items (bricks, extra metal, sandbags, etc.)?
- Yes, we want to release additional sets with accessories of many kinds for our models. First - tank commanders looking out of hatches. Then we will release all kinds of improvised armour - from spare track links and sandbags, to bricks, sheets of metal, etc.

- Czy w planach jest może wydanie figurek piechoty, przynajmniej takiej, która nie pojawia się u innych wydawców? Mam na myśli włoskich Alpini w hełmach lub kapeluszach, piechotę hinduską, brazylijską, Polaków z okresu od kampanii włoskiej, partyzantów filipińskich/azjatyckich, partyzantów z Europy Wschodniej/Południowej, itp. (Pytanie: vonGottschall)
- Być może. Na razie skupiamy się na czołgach i makietach.

- Any plans for infantry figures or at least plans for figures rarely seen by other makers? I am thinking Italian Alpini in hat or helmet, Indian infantry, Brazil, Late War Polish (Italian Campaign and onwards), Filipino/Asian Guerillas, Eastern/Southern European Partisans, etc.? (Question: vonGottschall)
- Maybe. We want to focus on tanks and terrain first though.

- W związku z moim zainteresowaniem systemem "Flames of War" i jego wydawcą, firmą Battlefront, będącą przodującą firmą, jeśli chodzi o drugą wojnę światową w skali 15mm, chciałbym zapytać jak zamierzacie zachęcić potencjalnych klientów do zakupu właśnie waszych produktów (zamiast pięknie wydanych, opakowanych w pudełka produktów w/w firmy)? Czy ceną, czy może lepszą jakością? Może po prostu czymś, co można sprawdzić do "alternate pose"? Plastic Soldier Company i (przede wszystkim) Zvezda radzą sobie ceną, a jak będzie z Waszymi modelami? (Pytanie: badjaq)
- Naszym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości modeli - w rozsądnej cenie, niższej o ok. 2 euro od cen wiodącego producenta. Nie ujmując nikomu - modele pojazdów w skali 15 mm, powstałe w tradycyjnym rzeźbieniu, zawsze będą mniej szczegółowe od tych zaprojektowanych w 3D. W ten sposób osiągamy wyższą ostrość szczegółów (np. realistycznie wyglądające gąsienice) niż większość żywicznych modeli dostępnych na rynku. Co więcej, możemy jeszcze to podciągnąć.  PSC i Zvezda produkują śliczne modele - ale nie każdy lubi lekki plastik. Odlewając modele w żywicy, nasz T-34/85 nigdy nie osiągnie ceny modelu ze Zvezdy - sam materiał, którego używamy, jest wielokrotnie droższy.

- As I'm deeply interested in "Flames of War" game and products of Battlefront, which is leading company producing World War Two miniatures and models in 15 mm scale, I would like to ask how do you want to encourage gamers to buy your products (insted of great looking, boxed sets from Battlefront, for example)? Will it be price? Or maybe better quality? Or maybe something which may be described as "alternate pose"? Plastic Soldier Company and Zvezda compete having lower prices - what is your strategy in this regard? (Question: badjaq)
- Our goal is to reach best possible quality - for reasonable price, about 2 EUR lower then price of the same model produced by leading manufacturer. Models designed as a traditional sculpts or masters built in a traditional way will always be less detailed then models designed in 3D. Ours 3D-designed models will have better and more defined details (realistic tracks, for example) then most currently available resin models. More - we still can make it even better, still there is a room for improvements here. PSC and Zvezda are producing really nice models - but weight of the plastic model doesn't suit many players. With models casted in resin, as we do, price of our T-34 won't be as low as plastic Zvezda's model. Resin itself is many times more expensive then plastic. 

- Ponadto chciałbym zapytać, jakie będzie tempo wydawania modeli pojazdów (ile na miesiąc)? (Pytanie: badjaq)
- Do końca roku planujemy wydać drugą serię naszych modeli - sześć kolejnych. Będą to PzKpfw IV, PzKpfw V, PzKpfw VI, KW-1, KW-2, PzKpfw 38(t), Sherman - lista może ulec jeszcze niewielkim zmianom. Tak naprawdę, tempo wprowadzania modeli zależeć będzie od reakcji rynku.

- I would also like to know how often new models will be released (how many every month)? (Question: badjaq)
- We plan to release second wave of our models till the end of this year. Six models - PzKpfw IV, PzKpfw V, PzKpfw VI, KV-1, KV-2, PzKpfw 38(t), Sherman. This list may change a little bit still. Schedule of new releases depends on players' reactions to our first models though.

- Witam serdecznie! O ile bardzo cieszy pojawienie się polskiego producenta, który robi nieźle wyglądające modele w całkiem przystępnej cenie, o tyle zastanawia fakt, iż prezentowane modele nie są tzw. "produktami pierwszej potrzeby".  Obawiam się, że nie napędzą one koniunktury w wystarczającym stopniu (poza T-34/85 nie są to modele używane przez każdego, a Firefly używa się w grze w góra trzech egzemplarzach). Czy możemy (a jeśli tak, to kiedy) spodziewać się modeli z kategorii "niezbędne" (Stug III/IV, PzKpfw IV, Sherman, ISU, SdKfz 231, halftrack M3A1, SdKfz 251 itd.)? (Pytanie: Bartosz Cieśla)
- Pierwszą serią badamy reakcje graczy na nasza ofertę. Po przeanalizowaniu reakcji rynku wypuścimy  drugą serię.  Podana wcześniej lista modeli, jakie planujemy wydać, może się jeszcze zmienić. Na razie wnikliwie czytamy wszystkie opinie, komentarze i pytania.

- Hello! I would like to say that I really like that there is a new Polish manufacturer, releasing good looking models for a reasonable price. still I can't stop wondering that all models released so far - with the exception of T-34/85 and Firefly to some degree - are not "a must buy" kind. Can we expect models belonging to the "must have" category, like StuG III/IV, PzKpfw IV, Sherman, ISU, SdKfz 231, M3A1 halftrack, SdKfz 251, etc? (Question: Bartosz Cieśla)
- Our first wave of models is a kind of test one, we want to check market's reaction. After analysing sales we will release second wave of models. Full list of models, visible above, may still change a little bit. We are thoroughly reading all comments, reviews, questions and opinions now though.

-  Proszę powiedzieć, jakie modele czołgów i niszczyciele czołgów planujecie wydać w najbliższej przyszłości? Czy w waszej ofercie pojawią się pojazdy, takie jak jeepy czy samochody pancerne? (Pytanie: Giuseppe)
- Chwilę wcześniej wspomniałem, że wydamy wkrótce modele PzKpfw IV, PzKpfw V, PzKpfw VI, KW-1, KW-2, PzKpfw 38(t), Sherman. Ta lista może ulec jeszcze niewielkim zmianom. Poza bronią pancerną chcemy wprowadzić także linie lżejszych pojazdów - jeepy, carriery, ciężarówki w rodzaju Blitzy.

- Tell us please, what kind of vehicles can we expect in the near future? Will we see light vehicles, like jeeps or armoured cars? (Question: Giuseppe)
- We plan to release PzKpfw IV, PzKpfw V, PzKpfw VI, KV-1, KV-2, PzKpfw 38(t) and Sherman soon. There may be some little changes to it though. We want to relese some light vehicles too, for example jeeps, carriers, some trucks like Opel Blitz.

- Czy myślicie o wyprodukowaniu gotowych zestawów budynków (budynki i inne elementy)? W takim zestawie znalazłyby się budynki do "Ogniem i mieczem" i inne, nadające się do grania zarówno w "Ogniem i mieczem", jak i "Flames of War"? (Pytanie: Diacon)
- Tak, rozwijamy serię terenów w skali 15 mm do II Wojny Światowej, niebawem do sprzedaży trafią ruiny budynków, powstają też kamienice. Oczywiście, do rozgrywek w czasie II wojny można także użyć wielu budynków z "Ogniem i mieczem" - idealnie nadają się na pola bitwy frontu wschodniego , polecam tu zwłaszcza zestawy gospodarstw -  są dostępne w sklepie Wargamera.


- Do you think about making set of ready to play buildings (buildings and other elements)? I'd love to see such sets with buildings suitable for "By Fire and Sword" and others, suitable for both "By Fire and Sword" and "Flames of War". (Question: Diacon)
- Yes, we develop range of 15 mm scale terrain for World War Two games, soon set of ruined buildings will be released, we are making town houses right now too. There are many buildings from "By Fire and Sword" game which are perfectly suitable for World War Two games too, of course, especially for Eastern Front games. I heartily recommend farmyards sets for this purpose, available in Wargamer's webstore.

- Czy planujecie wydanie figurek w skali 15 mm? (Pytanie: Diacon)
- Tak, w pewnym momencie w przyszłości chcielibyśmy ruszyć z produkcją także figurek. Zaczniemy niebawem od figurek czołgistów, piechota jest w dalszych planach.

- Any plans for figures in 15 mm scale? (Question: Diacon)
- Yes, we want to release miniatures in 15 mm scale in the future too. We will start with tankers miniatures soon, infantry will follow.

- Czy jest szansa na wydanie modeli pojazdów z początkowego okresu wojny dla armii polskiej (np. fiaty) do gry "Flames of War"? (Pytanie: Diacon)
- Tak, planujemy zrobić cały polski sprzęt z początku wojny.

- Any chance for a models of Polish vehicles from the early war (fiats for example) for "Flames of War" rules? (Question: Diacon).
- Yes, it is our intention to release all Polish early war vehicles.

- Czy zostanie wydany zestaw terenowy z rzeką, pasujący do "Ogniem i mieczem", najlepiej z ruchomym brodem i mostkiem? Jeśli tak, to czy będzie on dostępny w wersji pomalowanej i w jakiej cenie? (Pytanie: Duderson)
- Tak, nowa rzeka jest już gotowa, cztery zestawy wysłaliśmy  na turniej "Ogniem i mieczem" na Polach Chwały. Cena rzeki odlewanej (niepomalowanej), zawierającej sześć prostych elementów (w tym jeden z brodem) i dwa zakręty, mające łącznie ok. 210 cm długości, wynosi 200 PLN. Cena takiej samej, pomalowanej rzeki, to 300 PLN. Identyczny zestaw, pomalowany i z żywicami tworzącymi taflę wody i efekt jej płynięcia, kosztuje 400 PLN. Nad mostem obecnie pracujemy.

- Will we see river set, suitable for "By Fire and Sword" game, with movable ford and bridge? If the answer is yes, when this set will be available in painted version and what will be the price? (Question: Duderson)
- Yes, new river kit is finished, four sets were sent to the "By Fire and Sword" tournament organised on "Fields of Glory" convention few weeks ago. Set consisting of six straight sections (one with a ford) and two bends (total length 210 cm) will cost 200 PLN. The same set but painted will cost 300 PLN. The same kit but painted and with resin for water effects will costs 400 PLN. We work on the bridge set right now too.

- Czy planujecie wydać inne jeziorko/bagno? Mam już jedno i nie chciałbym mieć dwóch identycznych. (Pytanie: Duderson)
- Tak, mamy na półce alternatywne greeny bagien i jezior. Wspomnę przy okazji o naszych seriach makiet terenowych w skali 28-32 mm, Gothic SF, Fantasy, Historical  - wszystkie one będą stale  rozwijane równolegle do serii makiet w skali 15 mm. Coraz więcej projektów robimy obecnie w technologii 3D, mamy też coraz więcej wzorów. Obecnie na półce czeka na swój czas około 20 masterów nowych wzorów terenów.

- Will you release alternatiove set of lake/swamp terrain maybe? I already own one of yours and would love to have another one but looking differently. (Question: Duderson)
- Yes, there is another lake and swamp master on our "To do" shelf already. I will also mention that our series of 28-32 mm scale terrain accessories - Gothic SF, Fantasy and Historical - will continue to grow alongside our 15 mm scale range of terrains. We currently work more and more in 3D technology and our range of products steadily grows. We have about 20 masters of new terrains waiting for duplication and release right now.

- Czy wydane zostanie zestaw budynków w formacie "Ogniem i mieczem" - czyli o wymiarach 30x30 cm - zawierający 2-3 budynki plus gospodarstwo? (Pytanie: ragozd)
- Niebawem do sprzedaży trafią zestawy pomalowanych budynków "Tereny do "Ogniem i mieczem DeLuxe". Będą to trzy różne  gospodarstwa z zagrodą, dworek z lamusem, karczma ze stajnią i inne. Seria będzie liczyć w sumie osiem zestawów.

- Will we get buildings set specifically for "By Fire and Sword" (30x30 cm size), containing two, three buildings and farm accessories? (Question: ragozd)
- New range of terrain will be launched soon, it will be labelled as ""By Fire and Sword" Terrain DeLuxe". Range will consists of eight sets, farmyard, mansion house, inn and a stable amongst others. 

- Zauważyłem, że w sklepach brak budynków piętrowych z otwieranymi dachami, przydatnymi do "Flames of War". Czy istnieje możliwość wypuszczenia takich makiet? (Pytanie: szwedzki generał)
- Zaczynamy od zestawu prostych ruinek, które właśnie pakujemy do pudełek. Później pojawią się większe budynki -kamienice ze zdejmowanymi dachami. A wybudowanie całego miasteczka w skali 15 mm jest kolejnym projektem na naszej liście. Po wprowadzeniu do sprzedaży serii "Tereny do "Ogniem i mieczem" DeLuxe", ruszamy z rzeźbieniem, mam nadzieję, że być może jeszcze w tym roku w sprzedaży pojawią sie pierwsze większe budynki. Planujemy rozegrać rocznicową bitwę lądowania w Normandii na nowych makietach - celem jest stworzenie kompletnej makiety miasteczka w Normandii, z budynkami, drogami, chodnikami, lampami ulicznymi.

- There is a distinctive lack of multistorey buildings with removable roofs on the market. Such buildings would be perfect for "Flames of War". Will you release such more detailed, bigger sets? (Question: szwedzki generał).
- We are starting with set of simple ruins, this new product is being packed right now. Later we wil work on bigger buildings - town houses with removable roofs. Building a whole little town in 15 mm scale is another project on our "to do" list. When ""By Fire and Sword" terrain DeLuxe" range will launch, we will start working on bigger buildings too. I hope that first of them will hit the market this year. Our plan is to play anniversary Normandy D-Day battle on tables full of our new products. Our goal is to make complete Normandy town in 15 mm scale - with buildings, pavements, roads and road lamps.

Za zadanie pytanie serdecznie dziękuję zainteresowanym osobom. Firma Tereny do gier zadecydowała, że nagrody otrzymają następujące osoby: AWu (T-34/850, fanir (Hetzer), vonGottschall (Jagdpanther), Diacon (Sherman Firefly), Duderson (zestaw ruinek 15mm). W celu odebrania nagrody wyróżnione osoby proszę o kontakt bezpośrednio z producentem, firmą Tereny do gier.

Thanks for all the questions guys! Terrain4games has decided to give some prizes for most interesting questions. Prizes will go to following persons: AWu (T-34/850, fanir (Hetzer), vonGottschall (Jagdpanther), Diacon (Sherman Firefly), Duderson (15 mm scale ruins set). Please send e-mail to T4G directly here.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.