poniedziałek, 6 grudnia 2010

Projektu "Ożywienie" ciąg dalszy | Project "Reviving" continued

W minionym tygodniu udało mi się doprowadzić do porządku kolejny oddział szkieletów, tym razem uzbrojonych w broń ręczną. Podobnie jak i figurki z poprzedniego oddziału, tak i te w zdecydowanej większości pochodzą ze starutkiego boxu "Skeleton Army". Zgodnie z nowymi zasadami wyboru armii, nie mam już możliwości opcjonalnego wykupienia lekkich pancerzy dla szkieletów - jest on narzucony. Chcąc być w zgodzie z przepisami, część starych modeli uzupełniłem o pancerze i ich elementy wykonane z greenstufu lub z leżących odłogiem części. Dorobiłem tak kilka napierśników, kolczug i hełmów. Oddział liczy w tej chwili 35 figurek, docelowo będzie ich miał, zapewne, 40. Tymczasowo w składzie jednostki jest parę starutkich figurek metalowych, ostatecznie znajdą się one jednak w swoim własnym oddziale, złożonym z podobnych do nich miniaturek.
Podobnie jak przy wcześniejszym oddziale, również i ten posiada grupę dowodzenia złożoną z miniaturek starego (bardzo starego) wzoru. Dowódca to wight, początkowo produkowany w ramach licencji w linii Lord of the Rings z lat 80. jako Burrow Wight, chorąży i muzyk to odpowiedniki podobnych figurek z pierwszego oddziału. Sztandar malowany tak jak we wcześniejszej jednostce. Doszedłem do wniosku, że takie widmowe chorągwie prezentują się całkiem nieźle, coraz częściej łapię się na tym, że po głowie krąży mi myśl, żeby zostawić je na stałe, a nowe chorągwie dorabiać właśnie w takim stylu.
Wszystkie figurki doczekały się nowego malowania tarcz i podstawek, szkielety lekkiego retuszu, grupa dowodzenia, a zwłaszcza wight, została poprawiona dość znacząco.

I managed to repaint another unit of skeleton warriors last week, this time they are armed with hand weapons. As with previous unit mniniatures, they are from very old "Skeleton Army" box. According to new army list skeletons doesn't have any armour option now - they have light armour included. To remain faithfull to the list I modelled some armours from greenstuff or old bits lying around - breastplates, chainmails and helmets. Unit is 35 miniatures strong now, it will be 40 in the future. There is a couple of old metal minis included in this unit for a time being, they will form a core of a next unit, build from old metal figures, in a future.
As with previous unit this one got a old command group. Commander is a wight from old Lord of the Rings range, originally called Burrow Wight. Standard bearer and musician are similar to such miniatures from first unit. Banner is painted in exactly the same way as first. I will probably leave these banners as I think they look all right. In fact, I will paint new ones in similar way I think.
All miniatures were rebased, shields were painted from the scratch, skeletons were retouched, command group - especially wight - was partially repainted.


A tutaj jedna z metalowych figurek szkieletów, jakie tymczasowo wchodzą w skład tego oddziału.
Here it is one of the metal miniatures, included in this unit till they will form a new unit.


Pomalowałem też dwóch bohaterów. Pierwszy to bardzo stary model wighta na skeletal steedzie, któremu dodałem kiedyś broń dwuręczną. Taka kombinacja nadal jest możliwa, figurka będzie więc, zapewne, dość intensywnie wykorzystywana. By związać ją mocniej z resztą armii przemalowałem jej kaptur.
I painted two more heroes too. First of them is very old mounted wight on skeletal steed, I armed him with two handed weapon. Such combo is still allowed so I think this figure will be fightning often. To bind it more with rest of the army hood was repainted.


Kolejnym bohaterem jest licz, pełniący dość często funkcję generała mojej starej armii. Ponieważ w armii Vampire Counts nie mogę wystawiać liczów, biedak został zdegradowany do jakiegoś zwykłego nekromanty. Figurka została niemal w całości przemalowana, poprzednio nosiła raczej jasne kolory. Sama miniaturka to lekka konwersja. Góra pochodzi z licza z dodatku "Catacombs of Terror" do "HeroQuesta", dolna część to przecięty wzór starego wraitha.
Another hero is my old liche, performing general duties in my old army. I can't field liches anymore, so he got degraded to some kind of necromancer probably. This one was heavily repainted, as it was painted in very bright colours previously. Miniature itself is conversion, build from upper half of the liche from "Catacombs of Terror" add-on for "HeroQuest" and lower half from old wight cut in half.


2 komentarze:

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.