czwartek, 10 września 2015

Z otchłani czasu - sławne oddziały: orkowa artyleria Notloba : From the abyss of time: Regiments of Renown: Notlob's Orc Artillery

Przez wiele lat jedyna droga przez Góry Czarne prowadziła przez teren kontrolowany przez orków z osady, której wodzem był Harboth – ork o wielkiej posturze i sile. Przełęcz Czarnego Ognia była świadkiem licznych bitew, w których po obu stronach wyróżniło się wielu bohaterów. Krasnoludy i ludzie starali się desperacko zniszczyć orki, podczas gdy te wzmacniały swoją obronę i przeprowadzały niezliczone najazdy odwetowe na ludzkie farmy i sioła.

Notlob cieszył się już znaczną sławą wśród orków, kiedy przybył na Przełęcz Czarnego Ognia. Czyż to nie on wymyślił rozliczne diabelskie maszyny bojowe i narzędzia tortur? Czyż to nie spod jego ręki wyszły machiny oblężnicze, które obaliły i obróciły w pył mury połowy miast w Złych Ziemiach? Dokładnie tak. I to właśnie jego geniuszowi zawierzono wykonanie nowych maszyn, mających bronić przełęczy.

Ani ludzie, ani krasnoludy nie mieli pojęcia, co do nich strzela, gdy ich kolejne natarcie załamało się w gradzie wielkich bełtów – długich niczym włócznie, przebijających nawet najtwardsze krasnoludzkie pancerze. Kolejne szturmy również nie dały rezultatów, w końcu więc pozostawiono orków w spokoju, pozwalając im, jak miało to miejsce od wieków, mordować podróżnych i rabować kupieckie karawany.

Notlob jest bohaterem orków, nadzwyczajnym inżynierem. Sam może obsługiwać machiny bojowe, zazwyczaj wymagające co najmniej trzech orków do działania. Dodatkowo, dysponuje celnym okiem, niezawodnie trafiając w wyznaczony cel.

WYPOSAŻENIE: balisty
OKRZYK BOJOWY: ze względu na rodzaj używanej broni, orki walczące w oddziale Notloba nie używają okrzyku bojowego jako takiego, jednak z radością rzucą się w wir walki wręcz, wrzeszcząc wniebogłosy, machając przy tym łapami w typowy dla orków sposób. Co jednak niezwykłe dla orków, kilku z podwładnych Notloba potrafi pisać. Wykorzystują tą niecodzienną umiejętność do wypisywania rozmaitych haseł na pociskach. Przykłady ich erudycji to: „Notlob robi to ze 100 metrów” czy „Zadław się kurduplu”.
DOKONANIA: wśród ludzi i krasnoludów Notlob znany jest dzięki bitwom na Przełęczy Czarnego Ognia, on sam jednak uważa, że jego największym osiągnięciem jest wynalezienie „Prasy ściskowej łeb niziołkowi trafnie miażdżącej”.
STRÓJ:  orki nie noszą mundurów. Nie cierpią jednakowego wyglądu, starają się spersonalizować każdą sztukę swego ubrania grubą warstwą brudu. Podobny stosunek przejawiają wobec swych machin bojowych, przyjemność jednak sprawia nadawanie im imion i malowanie na nich haseł. Wielu orków notuje na machinach nawet trafienia i nazwy bitew i kampanii, w których brali udział.
For many years the only route over the Black Mountains was dominated by an Orcish settlement run by Harboth -an Orc of great size and strength. Many battles were fought within this mountain pass, the Black Fire Paw, and many heroes emerged on both sides. Dwarfs and men tried desperately to destroy the Orcs, and the Orcs in turn responded by strengthening their defences and enacting countless revenge raids on human farmsteads.

Notlob was already famous amongst his kind when he arrived at the Black Fire Pass. Had he not invented many fiendish engines of war and instruments of torture? Had he not designed and commanded the War Engines that battered down the walls of half the cities in the Badlands? No. Notlob was to apply his creative genius to designing new engines for the defence of the pass.

The Men and Dwarfs didn't know what had hit them when their next assault foundered under a driving storm of huge bolts - as large as spears and capable of piercing straight through even the toughest Dwarf armour. Further assaults proved equally fruitless, and eventually the Orcs were left alone, to continue their age-old trades of murdering travelers and plundering merchant convoys.

Notlob himself is an Orc Major Hero. He is also an extraordinary engineer, and counts as a full crew of 3 when firing a war-engine. In addition, any other engine in his unit can +1 to their normal 'to hit' score with war engines.

EQUIPMENT: Bolt Throwing Engines
BATTLECRY: Due to the nature of their weaponry these Orcs do not employ a battlecry as such although they will happily enter hand to hand combat, screaming, yelling and gesticulating in the usual Orcish fashion. However, unusually for Orcs, many of Notlob's crewmen can write a few words. They employ this talent to enscribe various slogans along their missiles, including such erudite witticisms as, 'Notlob does it from 300 feet' and 'Chew on this Stuntie'.
DEEDS: The Black Fire Pass conflict was to earn Notlob a reputation amongst Human and Dwarf kind. However, he always considered the invention of the 'Happy Halfling Mangling Rod and Head Press' to have been his greatest achievement.

UNIFORMS: Orcs do not wear uniforms.They despise uniformity and prefer to individualise all their clothing by applying a good layer of filth. They have a similar attitude to their war engines, and take great delight in giving them names and painting slogans on them. Many Orcs even keep a record of their kills on their engines, together with the names of battles and campaigns in which they have fought.


1 komentarz:

  1. Ha ha ha, przepiękne. Zwłaszcza to: Notlob does it from 300 feet

    OdpowiedzUsuń

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.