piątek, 30 stycznia 2015

Z otchłani czasu: sławne oddziały: Komandosi Śmierci szalonego mułły Aklan'da | From the abyss of time: Regiments of Renown: Mad Mullah Aklan'd's Death Commandos

Komandosi Śmierci to szósty sławny oddziałem produkowany przez Games Workshop w czasach 1. i 2. edycji WFB. Jak to widać w opisie, świat Warhammera nie wyglądał wówczas tak jak ten nam znany (wyglądał nieco odmiennie jeszcze dość długo). W przytoczonej niżej wersji angielskiej opisu brak fragmentu o najbardziej znanym chwalebnym czynie oddziału - bitwie o wyspę Fyrus, podczas której wybito do nogi cały liczący stu komandosów oddział. Ich brawura miała jednak pozwolić na zdobycie wyspy.... Historia ta łączy się z historią innego sławnego oddziału - Rycerzy Origo.

Komandosi Śmierci szalonego mułły Aklan'da

To utalentowany i fanatyczny czarownik mułła Aklan'da po raz pierwszy poprowadził Ludzi Wschodu przeciwko krainom elfów. Za swego życia mułła Aklan'd dał się elfom tak bardzo we znaki, że ostały się im jedynie nieliczne, izolowane ośrodki. Mułła przejął też ich szlaki handlowe. To właśnie w tym czasie Morskie Elfy przedsięwzięły wiele wspaniałych, długich wypraw na zachodnich morzach.

Aklan'd może jest szalony, wielu zresztą tak uważało, większość spośród nich zginęła straszną śmiercią. Wiara, jaką wyznaje mułła, to połączenie magii z religią, oparta jest ona na starych wierzeniach ludów pustyni, zmienionych tak, by bardziej pasowały do wypaczonego postrzegania świata Aklan'da.

Najbardziej oddanymi wyznawcami mułły Aklan'da są Komandosi Śmierci. Ten elitarny oddział sformowano spośród najbardziej fanatycznych, gotowych na śmierć młodych wojowników pustyni. Chwalebny zgon ma im bowiem umożliwić przejście wprost do najwyższego spośród siedmiu nieb, znanego jako St'oec.

Spadkobiercy mułły podtrzymali chwalebną tradycję Komandosów Śmierci, zawsze wybierając dla nich najlepszy ekwipunek, zawsze też przyznając im miejsce w pierwszym szeregu walczących. Najbardziej honorową funkcją wśród Komandosów Śmierci jest rola Czempiona-Eunucha. Hasim - obecny czempion - jest niesłychanie grubym uunuchem, słynie z tego, że własnoręcznie zabił ponad stu niewiernych. 

UZBROJENIE: bułat i sztylet.
SZATY i ZBROJA: kolczuga i hełm. Długi płaszcz wykonany jest z grubego, przeszywanego materiału, można go nosić pod kolczugą lub na niej. Ma kolor niebieski.
TARCZE: Komandosi Śmierci noszą na nich oznaczenie mułły Aklan'da.
ZAWOŁANIE BOJOWE: Czystość poprzez śmierć!
PRZYWÓDCA: Początkowo sam mułła, później kapitanowie straży.This is sixth Regiment of Renown released by Games Workshop for its Warhammer Fantasy Battle game 1st and 2nd edition. As You will read, the Warhammer world then was very different then the one we know now (and it was much different for a long time). This version of the description of Death Commandos lacks one entry - deeds. In other versions it is hinted that the most famous deed of this unit was battle of Fyrus, when all 100 commandoes were slain but their bravery allowed island to be taken. Thus Death Commandos are connected with Knights of Origo...

Mad Mullah Aklan'ds Death Commandos
It was the talented and fanatical Wizard Mullah Aklan'd who first led the Men of the East against the Elven lands. Within his lifetime the Mullah had reduced the Elven nations to a few pockets of isolated resistance, and taken control of all of their old trade routes. It was at this time that the Sea Elves undertook many of their great journeys across the western seas.

Aklan'd may have been insane, many claimed as much, most of them died horribly. His brand of religio-magic was based upon the old religions of the desert tribes, modified to accord more closely with his own distorted view of the world.

His most dedicated followers were the Aklan'd Death Commandos. This elite Regiment was formed from the most devoted of the young desert warriors, men willing to die, and in dying gloriously pass into the highest of the 7 Heavens, known as St'oec.

The successors of the Mullah maintained the glorious tradition of the Death Commandos, always choosing the finest equipment for them and always placing them at the forefront of battle. The most honoured post in the Death Commandos is that of Champion Eunuch. Hasim - the current Champion is an enormously fat Eunoch renowned as the slayer of over 100 infidels.

ARMAMENT: Scimitar and dagger. Armour - Mail Coat and Shield
DRESS AND ARMOUR: Mail armour and helmet. The long coat is made up of thick padded material and can be worn either underneath or over the armour. It is blue.
SHIELD: The Death Commandos wear the badge of the Mullah.
BATTLECRY: Purity through death.
LEADER: Originally the Mullah himself, but afterwards a Captain of the Guard.


4 komentarze:

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.