piątek, 8 listopada 2013

Z otchłani czasu: armie Slannów | From the abyss of time: armies of the Slann

Na tronie wyrzeźbionym z jadeitu, na szczycie najwyższego zigguratu w stolicy Slannów, Cotec, siedzi Imperator Mazdamundi: Najjaśniejsza Gwiazda Nieboskłonu i Pan Wód Wszelakich Stawu Świata. Za pomocą magicznego zwierciadła, utworzonego z wypolerowanego obsydianu, sprawuje pieczę nad swym Imperium – od kamienistych pustyń północy, do tropikalnych dżungli i skrzących się szlaków wodnych południa.

Armie Slannów sprawują kontrolę na obszarze całego tego kraju gór, dżungli i wód. Maszerując po starannie utrzymanych drogach Imperatora, wymuszają trybuty od prymitywnych Slannów zamieszkujących interior władztwa, wojowniczych pigmejów oraz od pionierskich osadników ze Starego Świata, osiedlających się na wschodnim wybrzeżu. Coraz więcej też toczą wojen, zwłaszcza przeciwko niedawno przybyłym ludziom, krasnoludom oraz innym suchoskórym. Imperium Slannów jest tym bardziej zagrożone, im bardziej rośnie liczba tych przybyszów. W tych dniach Mazdamundi siedzi niestrudzenie na swym tronie, a jego sny na jawie zakłócają wizje zniszczenia i śmierci.

Zawodowy trzon armii Slannów tworzą rozmaite klany wojowników totemów, wśród nich Orła, Jaguara i Aligatora. Wojownik może przystąpić do tych klanów jedynie po zabiciu określonej liczby wrogów. Nim to nastąpi, dorosły Slann musi odbywać coroczną służbę wojskową w oddziałach wylęgowych, tworzących znaczną większość każdej dużej armii Slannów. Dodatkowo, Slannowie-wojownicy z niektórych wylęgów tworzą stałe garnizony i oddziały wartownicze. Są to tak zwani Waleczni Slannowie, będący nadzwyczaj dobrymi wojownikami – niektórzy z nich są nawet szkoleni do walki w charakterze jeźdźców dosiadających w boju straszliwych Zimnokrwistych.

W wyniku niedawnych bitew stoczonych z osadnikami ze Starego Świata, armie Slannów poniosły poważne straty. By uzupełnić niedobory wojowników, Slannowie uciekają się do porywania osadników w czasie najazdów na ich osady. Nieszczęśnicy ci poddawani są lobotomii i kastracji, a następnie są zmuszeni do służby swym ziemnowodnym panom w oddziałach niewolników.

Slannowie służący w oddziałach wylęgowych nie używają mundurów, wykorzystują jednak system skomplikowanych barw wojennych, pokrywających ich twarze i ciała. Do najczęściej wykorzystywanych kolorów należą czerwony, żółty, biały i czarny, żywo kontrastujące z zieloną skórą Slannów. Wojownicy totemów ubierają się w wyraźnie odróżnialne od siebie uniformy, wykorzystujące symbol zwierzęcego totemu ich grupy. Przykładowo, Wojownicy Orła noszą kostiumy wykonane z piór, a na głowy przywdziewają spektakularne osłony z dziobami. Sztandary Slannów to piękne przedmioty, wykonane w formie płatków mistycznych kwiatów, pełne odniesień do symboli religii ich twórców.

(Na pokazanej obok ilustracji przedstawieni są rozmaici wojownicy wielkiego Imperatora Slannów Mazdamundiego. Wybija się spośród nich potężna sylwetka wielkiego Ropucha-Slanna Drulndribla, jednego z ulubionych dowódców Imperatora. Wspomnianym tytułem nagradzani są często potężni herosi, jak Drulndribl, co ma podkreślać ich wyniesienie ponad zwykłych poddanych władcy. Pewnych inspiracji detalami opierzonego hełmu bojowego i wyszukanego stroju tego herosa można dopatrzeć się w wyglądzie otaczających go wojowników. Ci widoczni z przodu, to typowi przedstawiciele Slannów walczących w oddziałach wylęgowych, rodzaju milicji, stanowiącej większość oddziałów w armiach Imperatora, Wojownik noszący wyróżniający się hełm Wojowników-Aligatorów przynależy do tego elitarnego klanu. Podobnie jak wszyscy pozostali wojownicy totemów, z jego ręki musiało zginąć wielu przeciwników, nim przyjęto go w poczet klanu. Ani oni, ani Slannowie z oddziałów wylęgowych nie są prawdziwymi żołnierzami, choć są odważnymi wojownikami. Rolę zawodowych żołnierzy pełnią Waleczni Slannowie, wylęgani specjalni do walki w armiach Imperatora, do ochrony fortec i utrzymywania pokoju “między skałą i wodą” – jak Slannowie określają swoje ziemie. Groźna głowa i egzotyczny pióropusz na hełmie Slanna tego rodzaju widoczne są w górnej, lewej części ilustracji). 
(Fragment podręcznika "Warhammer Armies", 1988) 


Upon his carven throne of jade, atop the highest ziggurat in the Slann capitol of Cotec, sits Emperor Mazdamundi: Brightest Star of the Firmament and Lord of all the Waters of the World Pond.  By means of a magic mirror composed of polished obsidian he watches over his Empire, from the stony deserts of the north to the tropical jungles and glistening waterways of the south.

Throughout this land of mountain, jungle, and water, the Slann armies enforce the rule of empire.  Marching along the Emperor's carefully tended highways, they exact tribute from the primitive Slann of the interior, from the bellicose pygmies, and from the pioneering Old World settlers of the east coasts.  Increasingly there are wars to fight, especially against the recently arrived men, dwarfs, and other dry skins.  As these foreigners grow in number, the Slann Empire becomes increasingly threatened.  These days Mazdamundi sits restlessly upon his throne, his waking dreams disturbed by visions of destruction and death.

The professional core of a Slann army comes from the various totem warrior clans, including those of the Eagle, Jaguar, and Alligator.  A warrior may only join these clans after killing a number of enemy.  Prior to this, adult Slann must perform annual military service in their spawn bands, thereby providing the bulk of every large Slann force.  In addition, there are permanent garrisons and guard units spawned specifically to serve as warriors.  These so-called Bull Slann are especially good fighters, and some are trained to serve as mounted troops, riding the fearsome Cold Ones into combat.

Following recent battles against Old World settlers, the Slann armies have been seriously depleted.  To make up for this shortfall in troops, the Slann have taken raiding and capturing human settlers.  These unfortunates suffer lobotomisation and castration, and are forced to serve their amphibian masters as slave troops.

Spawn bands do not use uniforms, but adopt a system of intricate paint schemes with which they cover their faces and bodies.  Red, yellow, white, and black are the most commonly used colours, contrasting vividly with the green skin of the Slann themselves.  Totem warriors dress in distinctive uniforms evoking the totem animal unique to their group.  The Eagle warriors, for example, wear a costume woven from feathers and a spectacular beaked head-dress.  Slann standards are beautiful creations, crafted to represent the petals of mystic flowers, rich in Slann religious symbolism.

Illustrated in the above montage are various warriors of the great Slann Emperor Mazdamundi.  Foremost amongst them stands the impressive bulk of the mighty Toad-Slann Drulndribl, one of the Emperor's favourite warleaders.  Great heroes like Drulndribl are often referred to as Toad-Slann, a title which recognises their ascendancy over the ordinary subjects of the Emperor.  The details of his feathered war-bonnet and intricate costume are echoed in the humble equipment of the warriors around him.  Those occupying the foreground are typical members of the Spawn Bands, the fighting militia which makes up the bulk of the Emperor's campaigning armies.  The warrior wearing the distinctive helmet of the Alligator Warriors belongs to this elite totem clan.  As with all totem warriors, he must have slain many enemies to earn his membership.  Neither the Spawn Bands or totem warriors are really professional soldiers, although they are brave fighters.  This latter role is filled by Bull Slann, spawned specially to fight in the Emperor's armies, to garrison fortresses, and to keep the peace 'between rock and water' - as the Slann refer to their lands.  The fierce head and exotic helmet plumage of one of these warriors can be seen in the extreme upper left of the group).
(Excerpt of "Warhammer Armies" supplement, 1988)2 komentarze:

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.