niedziela, 30 kwietnia 2017

Trzy po trzy (8) | Three times three (8)

Zaczynamy od kickstarterów:
Przygody niziołków - to zbiórka społecznościowa firmy Midland Miniatures, w której można zakupić bardzo przyjemne dla oka miniaturki sześciu halflińskich poszukiwaczy przygód - co ciekawe w dwóch pozach - stojącej i śpiącej/martwej.
Terrain Crate - zbiórka Mantic Games, trzy różne zestawy tanich, plastikowych akcesoriów terenowych - loch, pole bitwy i miasto, w ramach każdego zestawu szereg bardzo różnych przedmiotów. 
March of the Dead - kampania autorstwa Philipa Hynesa, do końca zostało jeszcze dwa dni. Tradycyjnie rzeźbione rozmaite szkielety - nie tylko ludzkie, jest i krowa, i minotaur i jeszcze parę innych stworów.

Poradniki:
Dziś monotematycznie pod dwoma względami - i temat i autor. Terrain Tutor pokazuje nam dokładnie, jak to u niego, jak zrobić rośliny na stoły przedstawiające dżunglę. Od przygotowania podstawek, przez gęstą roślinność, do przeszkadzajek różnej wysokości. Inspirujące.

A na koniec coś do obejrzenia:
Jesse MacGibney i jego armia kosmicznych szczurów - mnóstwo konwersji i niesamowity efekt.
Zombie Grega Stafforda - fantastyczna mieszanka starych rzeźb Citadel i nowszych plastikowych zombiaków i konwersji.
I na koniec kolejna praca Michała Pisarskiego 'Lana' - tym razem, po wspaniałym Nagashu, możemy podziwiać kapitana Ultramarines.

Let's start with Kickstarter campaigns:
Halfling Adventures by Midland Miniatures - this campaign offers six miniatures of halfling adventurers, very nicely sculpts, detailed and really fitting into most fantasy settings - what is interesting, miniatures are offered in two poses, standing and asleep/dead.
Terrain Crate by Matic Games, three sets of very different, affordable, plastic terrain accessories - dungeons, battlefield and a city, with lots and lots of very different options in each set.
March of the Dead by Philip Hynes, with about two days till the finish. Traditionally sculpted 28mm scale miniatures of various skeletons - not only human, as there is a cow, a minotaur and some other creatures too.

Tutorials:
Rather monothematic this time, I'm afraid - single author and single theme this time. Terrain Tutor shows how to make a great, realistic looking jungle foliage areas, starting with groundwork, then heavy foliage and dense terrain and finally basic ground foliage. Inspiring.


And something to look at:
Jesse MacGibney and his army of space rodents - a lot of conversions and amazing final result.

Zombies by Greg Stafford - fantastic mix of old Citadel sculpts and newer plastic zombies and conversions.
One more fantastic piece by Michał Pisarski 'Lan' - after glorious Nagash we may admire a new Ultramarine Captain.


2 komentarze:

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.