piątek, 24 października 2014

Z otchłani czasu: sławne oddziały: Goblinia Straż Groma | From the abyss of time: Regiments of Renown: Grom's Goblin Guard

Goblinia straż Groma to trzeci ze Sławnych Oddziałów, wydanych przez Games Workshop w połowie lat osiemdziesiątych. Oddział ten miał dwie wersje wydane jeszcze za czasów dwóch pierwszych edycji Warhammera.

Grom rozpoczął Wojny Goblinów, gdy w czasie pijackiej bójki zabił Wulfruna Wierzborękiego, Króla Północnych Krasnoludów. Powody starcia nie są znane, choć zapewne można o nie winić przymioty piw Old Sam's Brown oraz Bugman's Best. Grom stał na czele wojsk goblinów i to pod jego dowództwem odniosły one jedne z ich najbardziej znanych zwycięstw, gdyż był doskonałym taktykiem i żołnierzem - jak na goblina. Nie był on goblinem czystej krwi, a raczej mieszańcem, z wyglądu niemalże mógł uchodzić za nadzwyczaj szpetnego ogra. Znany był jako "Grubas z Mglistych Gór", był bowiem niebywale gruby.

Grom dobierał członków swojej gwardii spośród szumowin gobliniego społeczeństwa - wyrzutków, mieszańców goblinów i orków. Stwory te były nadzwyczaj duże i gwałtowne. Nosiły pancerze zebrane z pobojowisk pierwszych bitew wojny, a ich broń wykuto w krasnoludzkiej kuźni z pól Zhuf, po tym jak zdobyły ją armie Groma.

Grom padł w czasie pierwszego szturmu na krasnoludzką twierdzę Middenheim. Jego straży przewodził potem czempion jednostki, Crud Długa Kość. Crud był bardzo wysokim i chudym goblinem ze szczególnie wydatnym nosem. On i resztka straży Groma zostali wycięci w pień w trakcie ostatniego starcia tej wojny, bitwy na Przełęczy Szalonego Psa.

UZBROJENIE: miecz
SZATY: kolczuga i tarcza, jak również skórzany kaftan i spodnie, hełm z grubego żelaza
TARCZE: widać na nich rozliczne motywy. Na tarczy Groma przedstawiono śmierć Wilfruna Wierzborękiego, wymalowaną z mnóstwem krwi i doskonale widocznym rożnem.
ZAWOŁANIE BOJOWE: "Yaaaghhhruuuuuugh" - no cóż, gobliny nie słyną z wyrafinowania.
PRZYWÓDCA: Grom, Grubas z Mglistych Gór. Grom posiada cechy bohatera Nocnych Goblinów, jednak ze względu na wielką tuszę ma Wytrzymałość D i 4 punkty Żywotności
DOKONANIA: Oprócz rozpoczęcia Wojen Goblinów, Grom pamiętany jest głównie z powodu Masakr na polach Zhuf. W trakcie walk do niewoli trafiło tam wielu krasnoludów, wszystkich spotkała straszna śmierć. Przez miesiąc po upadku twierdzy, każdego dnia przed Groma przyprowadzano setkę krasnoludów. Osobiście siadał na każdym z więźniów, co nieodmiennie prowadziło do śmierci przez uduszenie.

Grom's Goblin Guard is third Regiment of Renown released by Games Workshop in mid eighties. This unit was released in two different versions.

Grom initiated the Goblin Wars when he slew Wulfrun Willowhand, King of the Northern Dwarfs, in a drunken brawl. The cause of the dispute is not recorded, although the relative merits of Old Sam's Brown and Bugman's Best may have been responsible. Grom led the armies of the Goblins in some of their most notable victories, for a Goblin he was a fine tactician and soldier. He was not a pure bred Goblin but of mixed ancestry and presented the appearance almost of an especially ugly Ogre. He was known as 'The Paunch of Misty Mountain' because he was so fat.

Grom selected his guard from the dregs of Goblin society - the outcasts; creatures who were half Goblin and half Orc. These guards were especially large and vicious. Their armour was scavenged from the early battlefields of the war, and their weaponry was forged at the Dwarf smithy of Zhuf Field after its fall to Grom's armies.

Grom was killed in the first onslaught on the Dwarf fortress of the Middenheim. From then on they were led by the regimental Champion, Crud Longbone. Crud was an unusually tall, thin and lanky Goblin with a distinctively long nose. Crud and the remainder of Grom's guards were exterminated at the final battle of the war at Mad Dog Pass.

ARMAMENT: Sword. Armour - Mail Coat and Shield
DRESS: Leather jerkin and trousers, with mail coat and heavy iron helmet.
SHIELD: Assorted shield patterns prevail. Grom's shield depicts the death of Wilfrun Willowhand, with a great deal of blood and the fabled toasting fork very much in evidence.
BATTLECRY: 'Yaaaghhhruuuuuugh' - Goblins are not known for their eloquence.
LEADER: Grom the Paunch of Misty Mountain. Grom has the attributes of a Major Night Goblin Hero, except that his layers of fat give him a Toughness of D and 4 Wounds.
DEEDS: Apart from starting the Goblin Wars, Grom is now chiefly remembered for the Atrocities of Zhuf Field. Many Dwarf captives were taken on this occasion, but all were doomed to a horrible death. On every day for the following month Grom had a hundred Dwarfs brought before him. He personally sat on each captive until the victim died of suffocation.


A tak wyglądał Grom w czasach 4. edycji, kiedy jego historia uległa naprawdę daleko idącym zmianom...
And here we have Grom the Paunch from the rth edition era, when his history was changed and completely rewritten...
2 komentarze:

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.