niedziela, 10 sierpnia 2014

Rozmowa z... Konradem Sosińskim, właścicielem firmy Wargamer, wydawcą "Ogniem i mieczem" | An interview with... Konrad Sosiński, owner of Wargamer company, publisher of "By Fire and Sword" rules

Moim rozmówcą jest Konrad Sosiński, właściciel firmy Wargamer, jeden z autorów gry „Ogniem i mieczem”, rekonstruktor historyczny. Mówiąc krótko – człowiek wielu pasji. Okazją do rozmowy jest trwająca zbiórka społecznościowa, prowadzona za pośrednictwem serwisu Kickstarter. Jej celem jest zebranie funduszy na wydanie pierwszego dużego dodatku do gry „Ogniem i mieczem” – „Potopu”, oraz figurek i akcesoriów do tego rozszerzenia.

Today, I have a pleasure of talking with Konrad Sosiński, owner of Wargamer company, one of the co-authors of „By Fire and Sword” ruleset, historical reenactor. In short – man of many passions and interests. One of the reasons behind this short interview is Kickstarter campaign of „The Deluge” – first major expansion for „By Fire and Sword” game, which is currently going on. Thanks to funds raised during campaign „The Deluge” will get published, as well as many miniatures and additional accessories.

-  Może na początek, tytułem wprowadzenia, powiedz nam skrótowo o „Potopie”. Czym jest ten dodatek, co nowego wprowadzi do gry, czy przyniesie jakieś zmiany w obowiązujących zasadach ogólnych”?
- Już sama nazwa wyjaśnia, ogólnie, na czym się skupiamy. Na nasze ziemie spadł prawdziwie biblijny potop nieprzyjaciół i nieszczęść. Inwazja szwedzka, wtargnięcie Siedmiogrodzian Rakoczego, zdrada elektora pruskiego, kapitulacja polskiego pospolitego ruszenia i klęska armii regularnej. Pamiętać należy, że na Ukrainie wciąż tli się kozackie powstanie, a na Litwę spada najazd moskiewski. Z drugiej strony, na pomoc nam ruszają posiłki cesarskie oraz Tatarzy.
Skupiamy się na przygotowaniu materiałów koniecznych do przedstawienia w grze tych wydarzeń. Po pierwsze – nowe armie, Siedmiogród, Brandenburgia oraz Cesarstwo Niemieckie. Jak zwykle, drobiazgowo przygotowane i opatrzone fantastycznymi ilustracjami. Po drugie – całkowicie zmienione listy armii Szwecji i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po trzecie – coś dla wszystkich, czyli zmiany w zasadach, kilka nowych przepisów uzupełniających i długo oczekiwanych klaryfikacji. Ponadto nowe scenariusze podjazdowe – jest ich aż dziesięć i mają zastąpić te, które znamy z dotychczasowego podręcznika głównego.

- Well, let’s start with a short „The Deluge” introduction. What it exactly is, what kind of new things will this expansion bring into the game, will it bring some changes into current rules?
- Title of the expansion, which in English is „The Deluge: Northern War 1655-1660”, describes accurately our main field of interest. Our country is in the middle of „Deluge” of truly biblic scale. Swedish invasion, incursion of Rakoczi’s Transylvanian army, treason of Prussian elector, capitulation of Polish levy and defeat of Polish Crown army. Besides, Khmelnytsky’ uprising has just ended and Ukraine is licking its many wounds, Lithuania is under Muscovite attack. On the other hand, there are reinforcements on the way, both from The Holy Roman Empire and Tartars.
Our main focus is to gather and prepare everything which is necessary to show these troubled times in our game. First  - new armies, Transylvanian, Brandenburgian and Imperial. As usual, meticulously researched and beautifully illustrated. Second – entirely changed lists for armies both Sweden and Polish-Lithuanian Commonwealth. Third – something for all players, changes in rules, some new ones and some clarifying old ones. And then we have new Skirmish level scenarios. There are ten of them and they will replace scenarios from the main rulebook.

- Wspomniałeś o nowych scenariuszach podjazdowych, i o tym że zastąpią te z podręcznika głównego. Całkowicie, czy też będą dodatkiem do nich? Jak będzie wyglądała sprawa losowania scenariuszy na turniejach dla osób, które nie będą dysponować dodatkiem?
- Scenariusze z „Potopu” zastąpią te z podręcznika głównego, o ile organizator turnieju tak postanowi. Gracze czekają na „Potop” od dłuższego czasu, sądzę więc, że gdy tylko będzie dostępny w sprzedaży, znaczna ich część szybko go kupi. Jeśli ktoś nie będzie nim dysponował – zawsze można zerknąć do książki należącej do kogoś innego. A jeśli w ten sposób chciałeś zapytać o publikację scenariuszy w postaci pliku pdf do pobrania – to nie, nie planujemy tego. 

- You mentioned new Skirmish level scenarios, which will replace old ones from the main rulebook. Will they replace them entirely or they will function as additional scenarios to choose from? As the scenarios are drawn on tournaments, how people without „The Deluge” expansion will get them?
- „The Deluge” scenarios will replace the old ones from the main rulebook if tournament organizer will decide so. Players are waiting for „The Deluge” for quite a long time, so I think that they will buy expansion as soon as it will be available. Besides, it is still possible to check relevant scenario before the battle. And if you wanted to ask if these scenarios will be available as a pdf file to download – nope, we are not planning to release them.

-  Kampania kickstarterowa potrwa do końca miesiąca. Jak długo po jej zakończeniu przyjdzie nam czekać na wydanie dodatku?
- Podaliśmy już, że wysyłkę książek planujemy na październik tego roku.  Wszystko wskazuje na to, że zdążymy. Mimo to, dopóki nie będę miał wydrukowanej, skończonej książki w swoich rękach, wolę nie śpieszyć się z zapewnieniami. Nauczyłem się, że różnie to bywa…

- Kickstarter campaign will run till the end of this month. When „The Deluge” expansion book will be released?
- Estimated release date of „The Deluge” book was already given for October this year. Everything is going well currently and I think that this is realistic date. But I would like to not give any hard dates withouth printed book in my books. Sometimes weird things just happen…

- Czy wraz z wydaniem samego dodatku, do sprzedaży trafią również wszystkie nowe figurki?
- Oczywiście, nie. Jeśli kampania będzie szła w dotychczasowym tempie, odblokujemy około trzydziestu nowych zestawów. Trafią one do sprzedaży sukcesywnie, średnio po dwa, trzy zestawy miesięcznie.  Wprowadzenie całości potrwa więc mniej więcej rok. Dlaczego tak? Nie możemy zapominać o tym, że nasza linia wydawnicza jest zaplanowana i wciąż brakuje jeszcze części formacji z podręcznika głównego. Muszą się w końcu pojawić.

- Will all new miniatures be released at the same time as the expansion, „The Deluge”?
- No, of course. If the campaign will go on at the current pace, we will manage to unlock about thirty new sets. Two or three will be released every month. It is easy to calculate that releasing all unlocked new sets will take a year, give or take. Why? We can’t forget that our release schedule is planned far ahead and we are still missing some units from the main rulebook. These units must be released eventually too.

- Jaka więc zasada będzie rządzić wydawaniem tych zestawów? Będą ukazywać się falami? Frakcjami?
- Falami. Począwszy od najważniejszych formacji oraz zestawów podjazdowych.

- So, tell us, how these new sets will be released? By factions? In waves?
- New sets will be released in waves, starting with most important units and Skirmish level starter sets.

- Ile więc, szacunkowo, pojawi się nowych wzorów figurek?
- No, to jest dobre pytanie. Wszystko zależy od postępów akcji na Kickstarterze.  Obecnie mamy odblokowane zestawy wymagające co najmniej 60, może nawet 70 nowych wzorów figurek. Przypuszczam, że ta liczba się co najmniej podwoi, A może nawet potroi…

- So, how many new miniatures will be released then?
- Well, this is very good question. Everything depends on the amount of money raised during Kickstarter campaign. Currently pledgers managed to unlock sets containing 60, maybe 70 new miniatures. I think that we will double that numbers. Maybe even triple it…

- Skoro "Potop" jest już na tak zaawansowanym etapie prac, prawdopodobnie myślicie już nad kolejnym projektem. Uchylisz rąbka tajemnicy, czy to nadal całkowicie tajne? Rok temu wspominałeś o powstaniu Chmielnickiego lub odsieczy wiedeńskiej.
- Oczywiście myślimy  ale - tak jak powiedziałeś - jest to tajne. Po prostu, nie podjęliśmy jeszcze w tej kwestii decyzji ostatecznej. Wspomniane dwa tematy są najbardziej prawdopodobne. Rozważamy jednak również zupełnie inne opcje, których gracze nie będą się raczej spodziewać. Decyzję podejmiemy po zakończeniu prac nad „Potopem”.

- With „The Deluge” being so advanced in preparations, I think it is pretty obvious that Wargamer is currently thinking about next big project. Will you lift the veil of secrecy or is this still top secret? One year ago You mentioned Khmelnytsky’s uprising or Vienna relief expedition.
- We are thinking about next project, of course, but – as you said – it is still a secret project. Simply, we still didn’t make a decision yet. These two campaigns are on the top of our list but we are thinking about other options too, rather unexpected by the players. Final decision will be taken after „The Deluge” will be finished.

-  Rok temu wspominałeś, że nie macie - przynajmniej chwilowo - w planach żadnej nowej gry. Czy tutaj coś się zmieniło?
- Owszem. Mamy w planach coś zupełnie nowego. Mówiąc ogólnie, mamy fantastyczny pomysł i przygotowujemy się do jego wykonania. Wymaga on jednak zmiany podejścia do pewnych kwestii technicznych, właściwie swoistej rewolucji  w tym zakresie. Musimy również rozszerzyć zespół twórczy – w obecnym składzie nie udźwigniemy nowego projektu (szczególnie takich rozmiarów i o takim rozmachu, jak planujemy. Całość w tej chwili jest jeszcze w proszku, nie chcę jeszcze na ten temat mówić. Ot, rzuciłem parę słów dla zaostrzenia apetytu;). Tak czy inaczej, póki co „Ogniem i Mieczem” ma dla nas znaczenie priorytetowe.

- One year ago, during our previous conversation, you mentioned that Wargamer isn’t preparing any new game. Any changes  here?
- Well, yes. We think about something new now. Generally speaking, we have a fantastic idea and we are preparing to make it real. For this particular project we will have to change some technical things in our company, it will be a revolution in this area, so to say. We will have to grow bigger too, our creative team will have to grow. We are unable to work on another big project, especially such a big and ambitious one as we think of. Everything related to this „new thing” is still a bit vague, so I don’t talk about any details yet. Just few words to pique your interests;). One way or another – „By Fire and Sword” is our priority, at this time.

-  Czy zmieniło się coś w sprawie powstania zasad gry na wyższych poziomach dowodzenia i prowadzenia oblężeń?
- Usilnie debatujemy nad tymi zasadami. Prawdopodobnie, właśnie wydanie kolejnego dodatku pozwoli nam wprowadzić któreś ze wspomnianych przez Ciebie w pytaniu zagadnień.

- Any words about Army level battles and sieges?
- We are talking extensively about these rules currently. Releasing next expansion, the one after „The Delugue”, will probably bring rules for Armies or sieges to the game.

- Gracze dowodzący niektórymi z już dostępnych armii mogą czuć się nieco zawiedzeni „Potopem”. Czekają ich jeszcze jakieś niespodzianki?
- Jak już wspomniałem, w samym podręczniku „Potopu” będą materiały przydatne dla każdego gracza. Niewykluczone jednak, że znajdzie się w nim jeszcze coś ekstra, specjalnie dla tych frakcji, które – de facto – w samym konflikcie brały udział ograniczony lub trzymały się na uboczu. Zasady są gotowe, zastanawiamy się nad formułą wprowadzenia ich do dodatku. Pod sam koniec kampanii pojawi się również coś dla innych armii. Wiesz, wciąż nie wydaliśmy kilku bardzo oczekiwanych jednostek… A gracze cisną nas niemiłosiernie..,

- Players fielding  some of the current factions may feel a little dissapointed with „The Deluge”. Any suprises for such commanders? 
- As I already said, „The Deluge” rulebook itself will contain rules for all factions – both currently available and the ones from the expansion. We think about publishing something extra for these factions which took very limited actions during Northern War itself or even didn’t participate in this war at all. Rules are already finished, we are still discussing how to introduce them into „The Deluge” book. Commanders of the other armies, not involved into The Deluge, should observe Kickstarter campaign closer to its finish… As you know, we are still missing some very important units from the main rulebook… And players have no mercy on us….

Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w kampanii i w dalszych działaniach.
Thanks for this interview, good luck with your Kickstarter campaign and future projects.
Players willing to read a little more about "By Fire and Sword" and how these rules work, may download this English version pdf file, containing battle report from the clash of forces of Polish Crown army and cossacks. Text shows how basic game mechanics work and gives taste of flavour of this particular ruleset.

1 komentarz:

  1. Tajne projekty? Nowe gry, których się nie spodziewamy? Czyżby Wojna o ujście Wisły, do tego Renesans, złoty wiek w historii Rzeczypospolitej? :D Marzenie, cudowna era stroju i zbroi... aaach, zatem się okopuję i czekam na kolejne wieści i oby było to coś z ery bufiastych rękawów. :D

    OdpowiedzUsuń

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.