piątek, 7 lutego 2014

Z otchłani czasu: czarownicy krasnoludów Chaosu | From the abyss of time: Chaos Dwarf Sorcerers

Czarownicy krasnoludów Chaosu rządzą Wieżą Zharr-Naggrund jako władcy i panowie swych pobratymców i jako wysocy kapłani Hashuta. Ich wiedza jest dogłębna i starożytna, a studia nad maszynami i magią połączyły się w jedno, co pozwala im wytwarzać magiczne maszyny mocy i zniszczenia. To właśnie czarownicy krasnoludów Chaosu stworzyły miasto w minionych wiekach, to oni wycięli jego kształt z obsydianu, to oni wznieśli jego mroczne wieżyce i stworzyli masywne wrota. Są nieliczni, prawdopodobnie wśród wszystkich przedstawicieli ich rasy nie ma ich więcej niż zaledwie kilkuset.

Czarownicy spotykają się w Świątyni Hashuta na wielkim zgromadzeniu zła, podczas którego układają swe plany dominacji. Nie ma wśród nich przywódcy, ani żadnej formalnej hierarchii, ale najwięcej do powiedzenia mają najstarsi i najpotężniejsi, gdyż krasnoludy Chaosu tak samo jak inne krasnoludy cenią wiedzę i wiek. Każdy spośród czarowników włada częścią miasta, wraz z leżącymi w niej warsztatami, kuźniami, żyjącymi tam niewolnikami i wojownikami - wszystko to tworzy część jego osobistej domeny.

Krasnoludy Chaosu są wielce odporne na magię, podobnie jak inne krasnoludy - nie są jednak całkowicie odporne na jej działanie. Kiedy czarownik używa magii, sączy się ona powolnie, stopniowo, w jego ciało, wywołując zmiany zarówno unikatowe, jak i straszne. Po wielu wiekach pracy czarownik krasnoludów Chaosu zaczyna się zmieniać. Tempo przemiany jest powolne, lecz kiedy już się zacznie, los władającego magią jest przesądzony.

Począwszy od stóp czarownika, zaczyna się on powoli przemieniać w nieruchomy kamień. Najpierw jego nogi szarzeją i tracą zdolność ruchu, musi więc polegać na swych poplecznikach, by nosili go wszędzie tam, gdzie pragnie się udać, lub też skonstruować jakąś maszynę, która będzie pełnić to samo zadanie. Następnie przemianie w kamień ulega dół jego korpusu, a potem klatka piersiowa, co czyni go nadzwyczaj odpornym i wytrzymałym. W końcu w kamień zmieniają się ramiona czarownika, jest wtedy całkowicie uzależniony od swych sług, którzy muszą czarować za niego. On sam może jedynie mówić i przyglądać się ich działaniom. Po jakimś czasie całe ciało czarownika przemienia się w kamień, a on sam zamienia się w posąg. Takie kamienne statuy czarowników krasnoludów Chaosu stoją rzędami wzdłuż dróg w pobliżu Wieży Zharr-Naggrund, a ich szeregi strzegą podejść do miasta.

Fragment książki "White Dwarf presents: Warhammer Chaos Dwarfs", 1994


The Chaos Dwarf Sorcerers rule over the Tower of Zharr-Naggrund as the lords and masters of the Chaos Dwarfs and high priests of Hashut.  Their lore is deep and ancient, the study of machines and magic combined to produce arcane engines of power and destruction.  It was Chaos Dwarf Sorcerers who constructed the city in the past ages, who carved its shape from obsidian and raised its dark towers and fashioned its massive gateways.  They are few in number, probably no more than a few hundred amongst the whole Chaos Dwarf race.

In the Temple of Hashut the Chaos Dwarf Sorcerers meet in a great conclave of evil to make their plans of domination.  There is no leader nor formal heirarchy amongst them, but the strongest voice belongs to the oldest and most powerful, for Chaos Dwarfs respect age and knowledge just as much as other Dwarfs. Each Chaos Dwarf Sorcerer controls part of the city, with its workshops and forges, slaves and warriors, as part of his personal dominion.

Chaos Dwarfs are resistant to magic, as are all Dwarfs after a fashion, but they are not immune to its effects. As Chaos Dwarf Sorcerers use magic it gradually seeps into their bodies, evoking changes in them which are both unique and horrific.  After many centuries of labor a Chaos Dwarf Sorcerer begins to change: the pace of change is slow, but once it begins, his fate is sealed.

Starting with his feet, the Chaos Dwarf Sorcerer slowly begins to turn to immobile stone.  At first his legs turn gray and solid so that he is unable to move, and his followers are obliged to carry him around or else he has them construct a mechanical engine to move him about.  Then his lower body and torso turn to stone, making him extraordinarily tough.  Once his arms become stone he is entirely dependent upon his followers to perform his magic, as all he can do is speak and watch their progress.  After a while his entire body turns to stone and he becomes a statue.  The statues of Chaos Dwarf Sorcerers are lined up along the roadways around the Tower of Zharr-Naggrund, forming rank upon rank of gray stones watching over the approach to the city.

Excerpt from the "White Dwarf presents" Warhammer Chaos Dwarfs" book, 1994

1 komentarz:

  1. Dobre! :)
    Poczytałbym sobie tą księgę, bo nigdy nie miałem okazji.

    OdpowiedzUsuń

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.