sobota, 3 sierpnia 2013

Z otchłani czasu: Illuminaci i Imperator (część druga) | From the abyss of time: Illuminati and the Emperor (part two)

Illuminaci
Nie tylko Imperator dostrzega powagę sytuacji. Są tacy, którzy są świadomi możliwego końca i jego, i Ludzkości, znają potworności kryjące się w Osnowie, które czekają na chwilę słabości Człowieka - to Illuminaci. Z pierwszej ręki wiedzą czym jest Chaos. Wszyscy oni dzielą bowiem jedno doświadczenie - byli opętani przez demony.

Demony potrzebują w rzeczywistym świecie fizycznego ciała, dostarcza je nosiciel - lub częściej ofiara. Nosiciel zazwyczaj ginie, w agonii ciała i umysłu, jednak czasami, w sprzyjających okolicznościach, udaje mu się ujść z życiem. Przypadkiem lub siłą woli ofierze udaje się wygnać demona i przejąć ponownie kontrolę nad swym ciałem.

Illuminaci znają Chaos - jego uwodzicielski urok, przynętę łatwej potęgi - widzieli jednak także jego mroczne oblicze; cierpienie, mutacje i szaleństwo - jego prawdziwe dary. Mieli z nim kontakt najintymniejszy z możliwych - współdzielili umysł z jednym z jego sług.

Dla wielu Illuminaci to szaleńcy, wykręceni i naznaczeni swym doświadczeniem, niezwykle zgorzkniali i pełni cynizmu. Sami postrzegają siebie jednak całkiem inaczej. Są realistami, świadomymi potwornej natury zamieszkiwanego przez nich wszechświata. Przeżyli Chaos i osiągnęli równowagę, która umknęła Eldarom. Opanowali Chaos wewnątrz siebie i teraz przeciwstawiają mu się na zewnątrz.

W rezultacie Illuminaci są pośród tych nielicznych, którzy mają dostęp do Czarnej Biblioteki Eldarów. Zazdrośnie strzegą wiedzy zdobytej podczas badań. Stali się najtajniejszym z tajnych stowarzyszeń, stawiając się nad i ponad Imperatorem. Manipulują i interpretują Imperialną Wolę, by zrealizować swe cele. Tak bardzo strzegą swych tajemnic, że Inkwizytor-Illuminata będzie torturował swego brata-Illuminatę do śmierci, byle tylko zachować wspólny sekret - a torturowany chętnie zgodzi się na ten los. Dla Illuminatów cel - ochrona Ludzkości - usprawiedliwia wszystkie środki, łącznie ze zniszczeniem Imperatora i Imperium.

Illuminaci wiedzą o upadku Eldarów, usiłują ochronić Ludzkość przed tym losem. Wiedzą, że jeśli Chaos ogarnie Człowieka, który wyewoluuje już w gatunek dysponujący mocami psychicznymi, będzie to koniec wszechświata. Upadek Eldarów wywołał wstrząs odczuwalny zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w Osnowie. Zjednoczenie Eldarów i Slaanesha na krótki czas wyrwało oba plany z ich fundamentów. Zatracenie się w Chaosie rasy tak licznej, i tak żywotnej jak Ludzie, mogłaby skutkować całkowitym zjednoczeniem dwóch wymiarów. W tej nowej, radykalnie zmienionej rzeczywistości, w której Osnowa byłaby całkowicie realna, Chaos byłby dominantem. Ludzkość zginęłaby, narodziłaby się także nowa Potęga Chaosu.

Właśnie takiej przyszłości próbują uniknąć Illuminaci, a zamierzają tego dokonać, przywracając Imperatorowi siły życiowe.

Fragment podręcznika "Realms of Chaos Slaves to Darkness", 1988 - ze względu na dość znaczną długość i integralność tego tekstu, ukaże się on w jeszcze jednej lub dwóch częściach.

The Illuminati
The Emperor's forebodings are shared. Others know of the end of the Emperor and Mankind, of the terrors that lurks in warpaspace, waiting for the moment of Man's weakness; these are the Illuminati. They have seen the nature of Chaos at first hand. The Illuminati are marked by a single common experience; they have been possessed by Daemons.

Daemons need physical bodies in real space, and these are provided by hosts - or more often victims. The host usually dies in mental and physical agony, but under certain circumstances escape has proven possible. By a fluke ir sheer force of will, a victim manages to cast out the Daemon within and take control of his own body once more.

The Illuminati know of Chaos  - the seductive charms, the easy lure of power - and they have seen its dark underside: the suffering, mutation and madness that are its true gifts. They have had the most intimate of contact with Chaos: sharing a mind with one of its servants.

To many, the Illuminati are mad, scarred and twisted y their experiences, brought to a level of bitter cynicism that has no equal. The Illuminati, however, see themselves in a different light. They have become the ultimate realists, aware of the terrible nature of the universe they inhabit. They have survived Chaos, and achieved a balance that eluded the Eldar. They have mastered the Chaos within themselves and now oppose Chaos in the broader universe.

As a result, the Illuminati are some of the few allowed access to the Black Library of the Eldar. The knowledge they gain from their researches is jealously guarded. The Illuminati have become the most secret of secret societies, standing above and beyond the Emperor. They manipulate and interpret the Imperial Will to bring about their objectives. They are close-mouthed to such degree that an Inquisitor-Illuminati would torture to death a brother Illuminati to preserve their shared secret - and that brother would go willing to his death in such circumstances. For the Illuminati, the ends - the preservation of Mankind - justify any means, up to and including the destruction of the Emperor and the Imperium.

The Illuminati know of the fall of the Eldar, and seek to prevent the same happening to Mankind. They know if the rise of Chaos overtakes Humanity 's maturity as a psychic species the universe will be at an end. The fall of the Eldar rocked warpspace and reality; real space and the warp were momentarily bent out of shape by the Eldar-Slaanesh union. The fall of such a numerous, vigorous race as Man could bring about the complete merging of the two dimensions. In such a new, radically altered warp-reality, Chaos would be in the ascendancy. Mankind would perish, and a new warp Power would arise.

This is the future that the Illuminati seek to thwart, and in doing so this they mean to rejuvenate the Emperor.

Excerpt from "Realms of Chaos Slaves to Darkness" rulebook, 1988. Due to original text being much longer, it will be divided into one or two more parts.


2 komentarze:

  1. Hej wszystkim chcę szybko korzystać z tego medium, aby podzielić się świadectwem o tym, jak byłem skierowany do członka Freemason Zgromadzenia legit i że przekształcił moje życie trawy łaski, od biednych do bogatej kobiety, która może teraz pochwalić zdrowego stylu życia. Bogate życie bez stresu i problemów finansowych. Po tak wielu miesiącach stara się być członkiem zespołu masonem i coraz oszukany na sumę 1 700 euro I stał się tak zdesperowany jako członek online, który nie dodaje nic do mojego bólu, więc postanowiłem skontaktować się z przyjacielem członka, omówiliśmy problem i nasz wniosek, powiedziała mi o człowieku imieniem David, który jest numerem 2 religia wielkiego mistrza wszystkich europejskich. Więc poprosiłem, aby stać się członkiem zespołu masonem łatwo bez stresu i wszystkie niezbędne przygotowania, aby stać się członkiem w ciągu dwóch dni i był pełny zarejestrowany, stałem się członkiem i suma 50 000 000 euro został transfer do mnie, a ja również otrzymać 800000 euro jako wynagrodzenie co miesiąc. Aby doradzić każdemu, kto chce dołączyć należy skontaktować się z Via WhatsApp +31687718900 lub E-mail: unitednationalmasons@protonmail.ch nie wiem, robię to modlę się, że Pan nadal błogosławieństwo wszystkich braci i sióstr w tym Zakonu na dobre rzeczy, które osiągnąłem w życiu.  

    OdpowiedzUsuń

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.