piątek, 9 sierpnia 2013

Kilka porad dla początkujących dotyczących rzeźbienia 3D | Some short tips for novice 3D sculptors

Dzisiejszy krótki poradnik dla początkujących napisał Paweł Laskowski "Kazube", polski rzeźbiarz 3D, pracujący niegdyś dla firmy MaxMini, a obecnie zatrudniony w Prodos Games, wydawcy gry "Warzone Resurrection". Paweł, poproszony przeze mnie, opisał kilka podstawowych zasad dotyczących rzeźbienia 3D. Prace Pawła można oglądać na stronie DeviantArt oraz jego stronie osobistej.
Inkub

Druk 3D to stosunkowo  nowy temat, jednak już od paru lat zdobywający popularność w branży wargamingowej. Coraz więcej firm zajmujących się tą dziedziną działalności korzysta podczas przygotowywania swoich produktów z druku przestrzennego. Przygotowanie figurki do gier tak, by można ją było wydrukować, jest niezbyt skomplikowanym procesem, chciałbym go przybliżyć bazując na swoim doświadczeniu i obserwacjach.

1. Narzędzie: tak samo jak w przypadku rzeźbienia tradycyjnymi metodami, w 3D potrzebujemy narzędzi. Nie podaję nazwy jednego słusznego pakietu modelowania 3D. Wszystko można zrobić korzystając z programów darmowych (meshlab, meshmixer, sculptris, 3d Coat itp)... Ja pracuję w ZBrushu, który pozwala mi na wykonanie rzeźby od zera do gotowego produktu w postaci pliku STL. ZBrush pozwala mi pracować w sposób zbliżony do rzeźbienia tradycyjnego i jest moim głównym narzędziem pracy.

2. Opanowanie narzędzia: nie ma nic gorszego, niż sytuacja, kiedy przeszkodą w zrealizowaniu swojego pomysłu jest brak znajomości oprogramowania. Opanowanie obsługi oprogramowania daje swobodę w rzeźbieniu. Przychodzi to z czasem i wraz z systematycznymi sesjami pracy.

3. Proces drukowania: przygotowując plik, trzeba pamiętać o wymaganiach druku 3D. Drukarka tworzy, z pliku cyfrowego, obiekt fizyczny na podstawie objętości obiektu, a tę tworzą ścianki elementów - polygony. Wymagane jest wiec, aby każdy element był jednobryłowym, zamkniętym obiektem. Nie może zawierać dziur, poszarpanych krawędzi, zbyt małych elementów... Konieczne jest przemyślenie grubości poszczególnych fragmentów. Elementy zbyt cienkie mogą się łamac w procesie oczyszczania, przenoszenia bądź odlewania lub wydrukować się tylko częściowo.

4. Wygląd: figurka na ekranie monitora będzie się różnić wizualnie od jej fizycznego wydruku. Dlatego pewne elementy trzeba podkreślic, "wyciągnąć", aby wyglądały lepiej - zwałaszcza gdy projektujemy figurki w skali 28mm lub mniejsze. Elementy, o jakich piszę, to głównie oczy, rysy twarzy, pasek z amunicja, krawędzie. Bardzo ważne jest także przemyślenie i sprawdzenie połączeń między poszczególnymi częściami.

I, na koniec, kilka krótszych porad ogólnych:
- Cierpliwość - nie rób niczego pospiesznie.
- Obserwuj najlepszych, oglądaj filmy i poradniki.
- Jeśli chcesz pracować jako rzeźbiarz 3D - zbieraj referencje.
- Nie zapominaj o fizycznych materiałach plastycznych - plastelinie, fimo, super sculpey...

Dla początkujących polecam jeszcze ten link.

Początki bywają, jak w każdej dziedzinie, frustrujące. Nie poddawaj się! :)

http://pixologic.com/zclassroom/homeroom/

Prawa autorskie do screenów użytych do zilustrowania notki należą do Prodos Games Ltd., pokazują figurki w skali 28 mm "heroic" wyrzeźbione cyfrowo przez Pawła Laskowskiego.


Today I would like to present you a short guide for novice 3D sculptors - aimed for people who would like to start his or her adventure with digital sculpting. These short tips were written by Paweł Laskowski "Kazube", well known Polish digital sculptor, working earlier for MaxMini and now for Prodos Games, publisher of "Warzone Resurrection" game. You can see more Paweł's work at DevianArt or on his personal webpage.
Inkub

3D sculpting is relatively new but this kind of sculpting is being used by wargaming companies for a few years already. More and more companies use digital sculpting in the process of making its wares. Ditital sculpting of wargaming miniature is not that complicated. I would like to give some very basic tips based on my personal experiences.

1. Tool: traditional sculpting needs tools, we needs them too. I won't name THE ONE, right modelling package here. Everything is possible to make using free 3D tools (meshlab, meshmixer, sculptris, 3d Coat, etc). Personally, I use ZBrush, which allows me to make a sculpt from the very beginning till the finished product as a STL file. ZBrush allows me to work in a way similar to traditional sculpting, it is my main software tool.

2. Tool mastery: not many things are so bad, as being unable to sculpt something which is clearly visible in our imagination, due to insufficient knowledge of the software. Learning the tool, its shortcuts, possibilities, shortcomings gives us a freedom of creation. This kind of knowledge comes naturally - use your favourite tool and soon you will start to learn all little nuances.

3. Printing: we have to remember about 3D printing requirements. 3D printer prints, from the digital file, physical object using its volume. Volume is made by polygons. It is necessary to sculpt all elements as single closed objects. Such objects cannot contain any holes, jagged edges, very small parts (they must by, so to say, "watertight"). We must remember about correct thickness too. Very thin, fragile parts will break during cleaning, casting or won't print properly.

4. Look: miniature visible on the screen will look different then its physical print - so we must make some element more visible in order to have better overall look - especially while sculpting 28 mm miniatures and smaller. Pay special attention to elements like eyes, facial features, ammo belts and gear. It is really important to check and double check all connection areas too.

And here are some short, overall tips.

- Don't be too hasty, patience is the key.
- Watch the best sculptors, videos and tutorials.
- If you want to work as digital sculptor - collect references.
- Don't forget about physical sculpting - use plasticine, fimo, super sculpey...

Novice 3D sculptors may check following link.

And remember - starting 3D sculpting from a scratch may be and will be frustrating - Rome wasn't built in a day. Don't give up!

All rights to the illustrations belong to Prodos Games Ltd. , they show 28 mm "heroic" scale miniatures digitally sculpted by Paweł Laskowski.

2 komentarze:

  1. W ksero wrocław jest możliwość drukowania w trójwymiarze w przystepnej cenie. Nie każdego stać jak na razie na domową drukarke 3D

    OdpowiedzUsuń

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.