piątek, 10 stycznia 2014

Z otchłani czasu: Osnowa i jej tajemnice | From the abyss of time: Warp and its mysteries

Wrota Osnowy
Wrota Osnowy to miejsce w przestrzeni rzeczywistej, połączone z innym punktem przestrzeni rzeczywistej tunelem wiodącym przez osnowę. Tunel ten w jakiś sposób nie podlega normalnym zakłóceniom występującym w osnowie, przez co podróż w nim jest całkowicie bezpieczna i trwa określony czas. Wrota osnowy jako takie pozostają tajemnicą - czy są zjawiskiem naturalnym, czy też sztucznym konstruktem? Jeśli są sztuczne, kto lub co je stworzyło i w jakim celu? Niektóre z wrót z całą pewnością zostały sztucznie wzmocnione, ponieważ wejścia do nich są wyznaczone przez mechaniczne konstrukcje, których dokładne funkcje nie są znane. Inne z wrót osnowy są po prostu czarnymi dziurami w przestrzeni.

Istnieją wrota różnych wymiarów. Występują w głębi przestrzeni kosmicznej, na krańcach układów słonecznych, w ich wnętrzach i nawet na planetach. Największe z nich z łatwością pozwalają na przekraczanie ich przez statki kosmiczne, zazwyczaj znajdują się na obrzeżach układów słonecznych lub pośród planet leżących na skraju takich układów. Inne z wrót są na tyle małe, że mogą z nich korzystać wyłącznie niewielkie pojazdy, a czasem nawet jedynie istoty wielkości człowieka. Te występują najczęściej na powierzchniach planet, prowadzą zaś bezpośrednio do podobnych wrót znajdujących się na innych planetach. Choć wrota w ogóle występują rzadko, te planetarne są ekstremalnie rzadkie. Najczęściej są zamaskowane lub reagują wyłącznie na sygnał elektryczny, psychiczny lub inny, co może wskazywać, że ich twórcy działali w tajemnicy.
Wszystkie rasy zdolne do podróży kosmicznych są gotowe do skorzystania z wrót osnowy, w przypadku ich odnalezienia, choć zlokalizowanie miejsca, do którego prowadzą, może być niebezpieczne. Wiele wrót zdaje się być uszkodzone, w przypadku skorzystania z takowego statek kosmiczny może zostać losowo wyrzucony w Osnowę. Inne mogą prowadzić do miejsc, w których kiedyś znajdowały się gwiazdy lub planety, a które obecnie są jedynie pustką w otchłani kosmosu. Liczyć się także należy z tym, że wyjście z wrót może znajdować się na odległym terytorium pozostającym pod kontrolą wrogiego imperium gwiezdnego. Być może statki kosmiczne, które giną podczas podróży w Osnowie, zostają przeniesione poza obszar galaktyki. Wrota osnowy mają też inną wadę - cel podróży jest znany, a ona sama dokonywana jest po niezmiennej, ustalonej trasie. Co więcej, wrota są raczej powolnym środkiem komunikacji. Pokonanie odległości do 4 lat świetlnych trwa 2K4 godzin postrzeganego czasu i 2K6 dni czasu rzeczywistego. Większość wrót wydaje się prowadzić do miejsc leżących o jakieś 20-30 lat świetlnych dalej.

Portale Osnowy
Terminu "portal Osnowy" używa się często, by odróżnić te zakłócenia Osnowy/przestrzeni rzeczywistej od Wrót Osnowy. Portal jest, po prostu, wejście i wyjściem z Osnowy. Nie prowadzi do żadnego tunelu, a statek kosmiczny, który go użyje, zostaje rzucony w kapryśne prądy Osnowy. Dzięki zręcznemu manewrowaniu możliwy jest powrót do świata rzeczywistego, używając do tego tego samego portalu, tyle że z drugiej strony. Podobnie jak w przypadku Wrót, natura portali nie jest zrozumiała; nie jest wiadomym, czy są to zjawiska przypadkowe lub naturalne, czy też u źródeł ich istnienia tkwi jakiś tajemny cel.
Niektóre rasy obcych wykorzystują portale osnowy by przekraczać barierę między światem rzeczywistym i osnową, celują w tym zwłaszcza zamieszkujące Osnowę istoty, znane jako Zniewalacze. Podownie jak Wrota Osnowy, portale mają rozmaitą wielkość i występują w równie zróżnicowanych miejscach, mogą też pojawiać się na powierzchniach planet. Niektóre spośród nich mają jakieś elementy fizyczne, podczas gdy inne są niewidzialne lub są, po prostu, dziurami w ziemi.

Portale Osnowy bywają przydatne - istnieje wiele zachowanych świadectw załóg statków kosmicznych, których silniki wykorzystywane przy podróży w Osnowie uległy awarii. Zazwyczaj skazuje to taką jednostkę na uwięzienie w Osnowie i - ostatecznie - zniszczenie. Zdarzało się jednak, że załoga takiego statku zdołała nagle zlokalizować jakiś portal, dzięki czemu zdołali powrócić do normalnej przestrzeni.

Istoty z Osnowy
Wspomniano już, że istoty znane jako Zniewalacze żyją w Osnowie. Nie są jedyne, jak się wydaje Osnowa jest naturalnym miejscem zamieszkania wielu innych stworzeń. Niektóre spośród nich czują się doskonale w obu rodzajach przestrzeni lub też mają ograniczone możliwości przekraczanie dzielącej je bariery. Wspólnym czynnikiem, łączącym dwa rodzaje rzeczywistości wydają się moce psioniczne - istoty z Osnowy są z nimi ściśle powiązane. Wiele spośród nich w rzeczywistości żywi się energią psioniczną lub energią życiową stworzeń żywych, inne są przyciągane przez emisje energii tego rodzaju. Wszystkie takie istoty są zagrożeniem dla ras zamieszkujących galaktykę, lecz najgroźniejsze są dla ludzi. Ludzie nie są w pełni wykształconą rasą psioników, znacznie częściej występują one u Slannów lub Eldarów. Ludzkość przechodzi obecnie jednak ewolucyjną zmianę, przeistaczając się w gatunek o znacznie większych możliwościach psionicznych, gwałtownie narasta więc liczba manifestacji mocy tego rodzaju. Do dziś ludzie nie potrafią jeszcze w pełni kontrolować swych mocy, zwłaszcza, że ujawniają się one w okresie dojrzewania. Wywołuje to lokalne, silne zakłócenia psioniczne, o wiele mocniejsze niż jakiekolwiek zakłócenia wywoływane przez w pełni dojrzałego ludzkiego, czy też obcego psionika. Zakłócenia te przyciągają istoty z Osnowy wyczulone na emanacje energii psionicznej niczym światło świecy wabi ćmy. Różnica jest taka, że te ćmy to często śmiertelnie groźne drapieżniki, pożeracze dusz. Wiele obcych istot potrafi stworzyć czasowe portale Osnowy, wykorzystując do tego psioniczne połączenie rzeczywistości, wytworzone przez dorastającego psionika. Obcy mogą wtedy pojawić się w naszej rzeczywistości. Jeszcze inne istoty przyciągane są do świata rzeczywistego wbrew ich woli, mimo to ich pojawienie się i tak jest źródłem wielu problemów.

Fragment podręcznika głównego gry Warhammer 40, 000 Rogue Trader", 1987.

Warp gate
A warp-gate is a point in real space which is linked to another point in real space by a tunnel through warp space. The tunnel somehow avoids the normal disturbances of warp space, allowing a journey to be made within a fixed time and in perfect safety. The existence of warp gates represents something of a mystery; are they a natural feature or artificial. If arrtificial, who or what craeted them and for what purpose. Some warp gates have certainly been artificially enhanced, beacuse their entrances are delineated by mechanical constructions whose exact function can be only guessed at. Other warp gates are mere black holes in space.

Warp gates occur in different sizes. They occur in the depths of space, at the boundaries of solar systems, within solar systems and even on planets. The largest are easily big enough to permit the passage of spacecraft, and are usually situated at the edge of a solar system, or amongst its outer planets. Other gates are only large enough to permit the passage of small vehicles, or perhaps human-sized creatures. These occur mostly on planet surfacecs and lead directl to other gates on the surfacees of other planets. All gates are rare, the smaller ones extremaly so. Planetary gates are often disguised, or respond only ot electrical, psychic, or other signals, which would seem to indicate a certain amount of intended secrecy on the part of their builders.
All space-going races are prepared to utilise warp gates when they find thenm, although discovering where they lead can often be hazardous. Many gates appear to be defective, and can dump a ship randomly into warp space. Other can lead to places which may once have been stars or planets, but which are now no more then empty tracts of space. The possibility of emerging into distant, hostile alien star empire also has to be considered. It may be that craft vanishing into warp space have been transported beyond the galaxy itself. Warp gates have the disadvantage of being pre-determined, permitting travel only withing the fixed lane. They are also quite slow, taking 2D4 hours of perceived time and 2D6 days of real time to traverse distances up to 4 light years. Most warp gates appear to be within the region of 20-30 light years apart.

Warp portals
The term warp portal is often coined to differentiate these warp space/real space interfaces from warp gates. A warp portal is simply an entrance into, ,and exit from, warp space. It does not lead to a tunnel, and a spacecraft entering a portal is cast to the chance currents of warp space. With careful manoeuvring it may be possible to reenter normal space using the same portal from the other side. Again, the exact nature of the portals is not understood; are they mere accidents or natural occurences, or have they some secret purpose? Some aliens use warp portals to travel betwewen warp space to real space, specifically the creatures known as enslavers which live within warp space itself. Like warp gates, portals occur in all sizes and places and may appear on a planet's surface. Some have a definitive physical constituent, whilst others are invisible or a mere hole in the ground.

Warp portals do have their use, for there are many recorded instances of spacecraft with damaged warp drives, trapped inside warp space and doomed to destruction, suddenly locating a warp portal enablong them to return to real space.

Warp creatures
It has already been mentioned that the creatures known as Enslavers actually live in warp space. Enslavers are not alone in this, and many other creatures appear to have their natural homes in warp space. Some creatures seem comfortable in either type of space, or have limited abilities to transcend both. The linking factor between the two sorts of realities seems to be psychic, the creatures of warp space are closely associated with psychic power. Many of them actually feed on psychic energy, or the natural life-energy of living creatures, or are drawn to feed by emissions of such energy. All these creatures are a threat to the races of the galaxy, but especially to humans. Humans are not a developed psychic race, the Slann and Eldar are more likely to have psychic powers. However, humanity is undergoing a serious evolutionary change into a far more psychically capable race, and so the incidence of these powers is becoming increasingly common. To date, humans lack the ability to properly control their powers, especially as they are first developed in early adulthood. This causes profound, localised psychic disturbances, far greater then anything associated with a fully mature human psyker or any psychic alien. These disturbances attract psychically-attuned warp creatures like moths to a candle, except that these moths are often deadly carnivores, soul feeders and highly dangerous. Using the psychic link established by the emergent psyker, many aliens are able to open up temporary warp portals and push their way into the real universe. Others are simply drawn against their will, but still cause problems once they are in real space.

Excerpt from "Warhammer 40,000 Rogue Trader" rulebook, 1987.

4 komentarze:

 1. O, Enslavers - nawet teraz jeszcze się ich używa we fluffie, ze skutkiem śmiertelnym dla Astartes :) A i tak najlepsze jest to: 'pokonanie odległości do 4 lat świetlnych trwa 2K4 godzin postrzeganego czasu i 2K6 dni czasu rzeczywistego'

  OdpowiedzUsuń
 2. Tez mi się ten kawałek podoba :)

  Co do Enslaversów jakis koleś na Wraseerze zrobił super armię do 40 stki w całości z GSu.

  OdpowiedzUsuń
 3. @Kadrinazi - no cóż, Rogue Trooper był przewidywany jako bitewniak z MG. Mogła się przydać ta informacja;) Najchętniej wycinałbym te wstawki ale.. jakoś nie przekonuje mnie ingerencja w tekst. Swoją drogą odpada w ten sposób sporo interesujących kawałków technicznych, bo tekst fluffowy jest mocno przemieszany właśnie z tego rodzaju mechaniką.

  OdpowiedzUsuń
 4. @AWu - ta armia? http://www.warseer.com/forums/showthread.php?257242-Tau-Xenos-Allied-Army

  OdpowiedzUsuń

Z wielką przyjemnością czytam zawsze wszystkie komentarze - pozytywne i negatywne, choć co do tych ostatnich wolałbym, by były merytoryczne. Zostaw ślad swojej obecności komentując lub dodając blog do listy obserwowanych.

I always read all comments with great pleasure - both positive and negative ones. Speaking about negatives - please be constructive and let me improve my blog. Comment or follow my blog.